phan mem thu hoc phi |Phần mềm thu học phí

phan mem thu hoc phi |Phần mềm thu học phí

phan mem thu hoc phi |Phần mềm thu học phí

phan mem thu hoc phi |Phần mềm thu học phí

phan mem thu hoc phi |Phần mềm thu học phí
phan mem thu hoc phi |Phần mềm thu học phí

Phần mềm thu học phí SFM-VACOM.NET - Giải Pháp Tối Tưu

THU HỌC PHÍ NHANH CHÓNG

Tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin học sinh, lập và in phiếu thu tiền .

THU HỌC PHÍ CHÍNH XÁC

Giảm thiểu tối đa việc thu nhầm học sinh, nhầm khoản thu và sai lệch số tiền .

THU HỌC PHÍ HIỆU QUẢ

Dễ dàng truy xuất báo cáo theo nhiều mục đích, tiêu chí khác nhau .

Phần mềm thu học phí SFM-VACOM.NET .

Là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thu phí, phần mềm áp dụng cho các trường học, trung tâm dạy nghề, đào tạo... Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhât dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm:

Mầm non - Nhà trẻ

Tiểu học - Trung học

Trung cấp - Đại học

Phần mềm SFM-VACOM.NET hỗ trợ người sử dụng tối đa việc tổng hợp số liệu và lên báo cáo cuối tháng bời các thao tác đơn giản:

  Khai báo thông tin:

  • Khai báo các thông tin liên quan đến trường học, khoản thu, học sinh và các thông tin liên quan.
  • Đặc biệt có thể (Nhận danh sách học sinh viên từ excel vào phần mềm).

  Thực hiện thu tiền:

  • Tìm kiếm học sinh nhanh chóng bằng nhiều tiêu chí, chọn khoản cần thu và in biên lai thu tiền.(Siêu nhanh bằng mã học sinh - sinh viên).

  Tổng hợp báo cáo:

  • Thực hiện in hoặc kết xuất các báo cáo cần thiết ra excel theo tháng, năm học...(có thể in thông báo thu tiền).
Tối ưu làm bằng một chạm
Khai báo thông tin ban đầu:.
 • Khóa học(năm học).
 • Danh mục khối lớp
 • Danh mục khoản thu
 • Danh mục khoản thu theo lớp (copy từ lớp này qua lớp khác)
 • Danh sách học sinh (Nhận danh sách học sinh viên từ excel vào phần mềm)
 • Danh mục các khoản giảm trừ
 • Chi tiết giảm trừ theo từng học sinh
màn hình khai báo 01
màn hình thu tiền
Thao tác thu học phí:.
 • Bảng kê các khoản phải thu
 • Tìm kiếm mã số học sinh(tên học sinh)
 • Chọn tháng và các khoản phải thu
 • Tạo phiếu và in phiếu thu tiền
Tổng hợp lên báo cáo:.
 • Chọn loại báo cáo.
 • Chọn ngày tháng
 • Tải dữ liệu
 • Xem báo cáo
 • In báo cáo
 • Xuất ra file Excel
màn hình khai báo 01

HÃY LIÊN HỆ VỚI VACOM ĐỂ TẬN MẮT CHỨNG KIẾN VÀ TRẢI NGHIỆM NHỮNG TIỆN ÍCH TUYỆT VỜI DÀNH CHO GIẢI PHÁP THU HỌC PHÍ

HOTLINE Miền Bắc 0912 073 703 - HOTLINE Miền Nam 0947 014 014


Copyright © Phần mềm kế toán VACOM 2003